Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Harmonogram rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych  
w roku szkolnym 2018/2019


Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych

21 marca

4 kwietnia (do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie do klas IV i VII sportowych

6 kwietnia

12 kwietnia

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

13 kwietnia (godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

16 kwietnia (godz. 15.00)

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

16 kwietnia

20 kwietnia (do godz. 16.00)

 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w  szkole, do której zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 23 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas IV i VII sportowych
w szkołach podstawowych

21 maja

(do godz. 16.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół podstawowych informacji o wolnych miejscach w klasach IV i VII sportowych

21 maja

24 maja (do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV i VII sportowych

25 maja

29 maja

Organizacja prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas IV i VII sportowych

 

4 czerwca (godz. 15.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

5 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 czerwca

(od godz. 13.00)

7 czerwca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 czerwca

(godz. 13.00)

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

  

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV i VII sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 prowadzi nabór do grup sportowych w klasach  IV i VII.

LEKKOATLETYKA

W naszej szkole organizowane są sportowe zajęcia dodatkowe z lekkiej atletyki z elementami gier zespołowych. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia sportowe w dniach: poniedziałek  i czwartek w godzinach 15.00-17.00.  

 

PIŁKA RĘCZNA

Turniej Mini Piłki Ręcznej  o puchar Dyrektora   SPS nr 272   w Warszawie

- termin 18.03.2018r planowane rozpoczęcie turnieju o godz. 10.00

- kategoria wiekowa  - dziewczęta/chłopcy  klasa V, VI i VII

- miejsce zawodów -  hala szkolna SPS nr 272 w Warszawie, ul. Piaseczyńska 114/116

- czas gry 2x 8 min

Opis turnieju.

Na boisku w trakcie gry może przebywać 5 zawodniczek -  (bramkarka  i 4 zawodniczki w polu ).

Kontakt w sprawie turnieju – trener Andrzej Korus nr tel. 501-537-756

  

PŁYWANIE

Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 prowadzi nabór do grup sportowych w klasach I, IV i VII   o profilu pływackim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na dodatkowe zajęcia.  Zajęcia  odbywają się na na basenie Wodny Park Warszawianka ul. Dominika Merliniego 4 w Warszawie w dniach:

1. Poniedziałek w godzinach  14.00-15.00 – trener Ireneusz Rowiński (kandydaci do klas I–V)

2. Wtorek w godzinach  14.00-15.00 – trener  Przemysław Oziemski klasy.II-V

3. Wtorek w godzinach  15.00-16.00  trener I. Rowiński klasy VI,VII

4. Piątek w godzinach  14.00-15.00 – tr. Przemysław Oziemski  klsa I-V

5. Sobota w godzinach  7.00-9.00  - tr. I. Rowiński i P. Oziemski  klasa VI,VIICopyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.