Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Początek roku szkolnego

Święto Szkoły

Dzień Edukacji Narodowej

Zimowa przerwa świąteczna

Nowy Rok

Ferie zimowe

Egzamin ósmoklasisty

Wiosenna przerwa świąteczna

Koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wakacje2 września 2019r.

25 września 2019r.

14 października 2019r.

23 – 31 grudnia 2019r.

1 stycznia 2020r.

10 – 23 lutego 2020r.

– ? kwietnia 2020r.

9 – 14 kwietnia 2020r.

26 czerwca 2020r.

27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dodatkowe dni wolne dla Szkoły Podstawowej nr 272


? - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

2 maja 2020 - dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Ważne daty


31 stycznia 2020 - zakończenie I semestru (wystawianie ocen do 15.01.2020)

26 czerwca 2020 - zakończenie II semestru (wystawianie ocen do 7.06.2020)

Copyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.