Nauka zdalna

Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice

Od 19 kwietnia br. zajęcia szkolenia sportowego będą realizowane w miejscu ich prowadzenia tj. w szkole, na basenie, na hali szermierczej według planu lekcji dostępnego w dzienniku Librus. Pozostałe zajęcia będą odbywały się zdalnie.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/701
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

z poważaniem
Halina Hajnosz
Dyrektor Szkoły


Więcej informacji na stronach men.gov.pl

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

Procedury konsultacji