Ubezpieczenia

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla dzieci zostanie zawarte z Collonade Insurance S.A.
Składka na ubezpieczenie NNW dziecka na rok szkolny 2020/2021, która wynosi 51,- zł, obejmuje wariant ubezpieczenia za okres od 01.09.2020r. do 31.08.2021r. i sumę ubezpieczenia w wysokości 18.000,- zł.

Wychowawcy klas będą zbierać stosowne oświadczenia od rodziców, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka.

Wpłaty składki będzie można dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy – do 30.09.2020r.