Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do klas 1 SPS

Próby sprawności fizycznej 

18.06.2021 godzina 17.00 (piątek)