Ubezpieczenie

Składka na ubezpieczenie NNW dziecka na rok szkolny 2021/2022, która wynosi 48 zł, obejmuje wariant ubezpieczenia za okres od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. i sumę ubezpieczenia w wysokości 19.000 zł.


Wychowawcy klas będą zbierać stosowne oświadczenia od rodziców, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka.

Wpłaty składki będzie można dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy do 30.09.2021 r.