Próby sprawności fizycznej

Dla kandydatów do klasy 4


20 maja 2022 od godz. 18
23 maja 2022 od godz. 18

 

Dla kandydatów do klasy 1


20 czerwca 2022 od godz. 18
21 czerwca 2022 od godz. 18