Rekrutacja uzupełniająca w szkołach podstawowych

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca (godz. 16.00) 

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca – 17 czerwca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej

18 czerwca – 21 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

22 czerwca (godz. 10.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

29 czerwca (godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 czerwca (od godz. 13.00) – 4 lipca (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

6 lipca (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 6 lipca

Procedura odwoławcza


 

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

12 maja (godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

12 maja – 18 maja (do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

20 maja – 23 maja 

Próba sprawności fizycznej

do 24 maja (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

25 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 maja (od godz. 15.00) – 31 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

1 czerwca (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.