ZASADY REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
obowiązujące w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272
im. Eugeniusza Lokajskiego

I. Ogólne zasady rekrutacji.

 1. Rekrutacja w Szkole prowadzona jest w czterech etapach:

a) rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego

b) rekrutacja do klasy 1 sportowej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,

c) rekrutacja do kl. 4 sportowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego,,

d) rekrutacja uzupełniająca do wszystkich klas sportowych (prowadzona w ciągu całego roku szkolnego).

 1. Do klas sportowych przyjmowani są uczniowie:

a) zamieszkali w m.st. Warszawa i okolicach,

b) posiadający bardzo dobry stan zdrowia

 1. Kryteria przyjęć do klas sportowych są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Komisję do spraw rekrutacji powołuje Dyrektor Szkoły zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z terminarzem określanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty i prowadzana jest drogą elektroniczną

II. Zadania szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

 1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 2. Kwalifikowanie kandydatów i ustalanie list przyjętych.
 3. Sporządzanie protokołów z etapów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.
 4. Ustalenie list przyjętych.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

III. Próby sprawności fizycznej organizowane są pod kątem uprawianych w szkole dyscyplin sportowych:

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są dla każdej dyscypliny sportu na warunkach ustalonych przez polskie związki sportowe właściwe dla danego sportu:

 1. Lekkoatletyka – zobacz
 2. Piłka ręczna – zobacz
 3. Pływanie – zobacz
 4. Szermierka

IV. Profile grup sportowych.

 1. W Szkole tworzy się grupy sportowe o profilu:

a) lekkoatletyka dziewcząt i chłopców,

b) piłka ręczna dziewcząt i chłopców,

c) pływanie dziewcząt i chłopców w klasach 4 – 8 SP,

d) piłka nożna kl.7,

e) grupa interdyscyplinarna,

f) nauka pływania w kl. I – III SP

 1. W klasach III Szkoły Podstawowej nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzają testy sprawności fizycznej na podstawie których oceniają możliwości dzieci w stosunku do prowadzonych w szkole dyscyplin sportowych.
 2. Do grupy interdyscyplinarnej przyjmowani będą uczniowie uprawiający inne niż prowadzone w Szkole dyscypliny sportowe np.: gimnastyka artystyczna, tenis ziemny, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna po dostarczeniu odpowiedniego zaświadczenia z klubu.
 3. Grupy sportowe łączy się w klasy zgodnie z zatwierdzonym przez jednostki samorządu terytorialnego arkuszem organizacji pracy Szkoły.

Opublikował(a): Admin

Ostatnia zmiana: