Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

Adresy email nauczycieli Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Agnieszka

Aleksiun

agnieszka.aleksiun@sportowa.waw.pl

Jolanta

Aniołkowska

jolanta.aniolkowska@sportowa.waw.pl

Ewa

Bara - Glet

ewa.bara@sportowa.waw.pl

Danuta

Biernat

danuta.biernat@sportowa.waw.pl

Ewa

Błońska

ewa.blonska@sportowa.waw.pl

Ewa

Bohdanowicz - Nasalska

ewa.bohdanowicz@sportowa.waw.pl

Ewa

Bryl

ewa.bryl@sportowa.waw.pl

Hanna

Gaja

hanna.gaja@sportowa.waw.pl

Sebastian

Giedroić

sebastian.giedroic@sportowa.waw.pl

Halina

Hajnosz

halina.hajnosz@sportowa.waw.pl

Beata

Joniec

beata.joniec@sportowa.waw.pl

Agnieszka

Karyś

agnieszka.karys@sportowa.waw.pl

Dominik

Kij

dominik.kij@sportowa.waw.pl

Lidia

Kijewska

lidia.kijewska@sportowa.waw.pl

Beata

Konieczna

beata.konieczna@sportowa.waw.pl

Andrzej

Korus

andrzej.korus@sportowa.waw.pl

Anna

Kozioł

anna.koziol@sportowa.waw.pl

Katarzyna

Malinowska

katarzyna.malinowska@sportowa.waw.pl

Anna

Niewczas

anna.niewczas@sportowa.waw.pl

Urszula

Nowicka

urszula.nowicka@sportowa.waw.pl

Przemysław

Oziemski

przemyslaw.oziemski@sportowa.waw.pl

Jakub

Pietrzak

jakub.pietrzak@sportowa.waw.pl

Beata

Polak

beata.polak@sportowa.waw.pl

Tomasz

Porzeziński

tomasz.porzezinski@sportowa.waw.pl

Joanna

Przybyłowska

joanna.przybylowska@sportowa.waw.pl

Joanna

Purzyńska

joanna.purzynska@sportowa.waw.pl

Ireneusz

Rowiński

ireneusz.rowinski@sportowa.waw.pl

Michał

Rudnik

michal.rudnik@sportowa.waw.pl

Bartosz

Rusin

bartosz.rusin@sportowa.waw.pl

Barbara

Słowik - Celmerowska

barbara.slowik@sportowa.waw.pl

Rafał

Sołtys

rafal.soltys@sportowa.waw.pl

Monika

Strzelczyk

monika.strzelczyk@sportowa.waw.pl

Anna

Tyloch

anna.tyloch@sportowa.waw.pl

Dorota

Walczak

dorota.walczak@sportowa.waw.pl

Paulina

Wasilewska

paulina.wasilewska@sportowa.waw.pl

Bogdan

Witkowski

bogdan.witkowski@sportowa.waw.pl

Joanna

Wydrych

joanna.wydrych@sportowa.waw.pl

Jadwiga

Zaremba

jadwiga.zaremba@sportowa.waw.pl


Nauczyciele w naszej szkole dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejetności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.


Imię i nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Aleksiun Agnieszka

Język angielski

Aniołkowska Jolanta

Chemia

Fizyka

Bara - Glet EwaReedukacja

Bohdanowicz - Nasalska Ewa

Język polski

Bryl Ewa

Religia

Gaja Hanna

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Giedroić Sebastian

Wychowanie fizyczne
Szkolenie sportowe

Grabiec Sławomir

Szkolenie sportowe

Hajnosz Halina

Geografia

Joniec Beata

Matematyka

Szachy

Kanak - Essid AnnaJęzyk angielski

Karyś Agnieszka

Biologia

Przyroda


Kijewska Lidia

Plastyka

Zajęcia artystyczne

Zajęcia techniczne

Konieczna Beata

Matematyka

Korus Andrzej

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Kozioł Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Malinowska KatarzynaEdukacja wczesnoszkolna

Nowicka Urszula

Edukacja wczesnoszkolna

Oziemski Przemysław

Szkolenie sportowe

Pietrzak Jakub

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Polak Beata

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Porzeziński Tomasz

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Przybyłowska Joanna

Język niemiecki

Purzyńska Joanna

Język polski

Rowiński Ireneusz

Szkolenie sportowe

Rudnik Michał

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Rusin Bartosz

Wychowanie fizyczne
Szkolenie sportowe

Słowik - Celmerowska Barbara

Historia

WOS

Sołtys Rafał

Wychowanie fizyczne

Szkolenie sportowe

Strzelczyk MonikaWychowawca świetlicy
Turczyński SzymonWychowawca świetlicy
Tyloch AnnaMuzyka
Walczak DorotaWychowawca świetlicy

Wasilewska Paulina

Edukacja wczesnoszkolna

Witkowski Bogdan

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zaremba Jadwiga
Edukacja wczesnoszkolna


Biernat DanutaPedagog
Wydrych JoannaPedagog
Reedukator
Błońska EwaBibliotekarz

Copyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.