Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Autobus Energetyczny w naszej szkole zdjęcia

W grudniu mali ekolodzy z 1 b zaprosili do szkoły Autobus Energetyczny, prowadzony przez
Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.)

W ramach kampanii animatorzy z Autobusu Energetycznego zorganizowali dla uczniów szkolenia, których celem było przedstawienie działań jakie należy podjąć aby przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatu ,w szczególności: poszanowania energii, racjonalnego korzystania z zasobów wody oraz segregowania odpadów.
Na szkoleniu uczniowie poznali różne źródła energii odnawialnej i sposoby wykorzystania ich do produkcji prądu elektrycznego.

Animator pokazał im żarówki używane w gospodarstwach domowych i zaprezentował ile energii zużywają. Wskazał te najbardziej energooszczędne.


Uczniowie poznali zasady działania kolektora słonecznego, który może służyć do podgrzewania wody w gospodarstwach domowych.
Poznali też zasady działania wiatraków produkujących energię elektryczną.
Bardzo spodobał im się rower poruszany przez energię słoneczną.


Dowiedzieli się z czego powinno się produkować brykiety do ogrzewania małych domów.
Lekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, uczniowie zadawali dużo pytań.
Z zajęć w Autobusie Energetycznym skorzystali uczniowie szkoły podstawowej , jak i gimnazjum.Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.