Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Moje Zdrowe Środowisko


REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Moje zdrowe środowisko”

To już trzecia edycja naszego konkursu. Jako szkoła sportowa zachęcamy wszystkich uczniów do dbania i ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Elementem naszych działań jest organizowany przez nas po raz kolejny konkurs.

Zachęcamy szkoły z Mokotowa do przyłączenia się do nas i wspólne działania na tym polu.


Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu!

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3, klas 4-8 szkoły podstawowej oraz III gimnazjalnej.


2. Cele konkursu:

• propagowanie ochrony środowiska naturalnego człowieka

• rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, poprzez zaznajamianie i wprowadzanie zasad segregowania ,recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych

• ochrona roślin i zwierząt zarówno dziko żyjących jak i udomowionych

• oszczędzanie wody i energii elektrycznej

• informowanie o konieczności zakładania filtrów ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska gazów i pyłów

• korzystanie z odnawialnych źródeł energii

• realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Działania szkół na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


3. Szczegóły techniczne:

W konkursie mogą brać udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych:

  • klasa 0 i I
  • klasa   II
  • klasy   III i IV
  • klasy   V, VI, VII, VIII  i III gimnazjum

- Uczniowie klas zero i pierwszych wykonują barwne prace plastyczne  z zastosowaniu dowolnych narzędzi i technik plastycznych  (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, etc.), w formacie  A3.

- Uczniowie klas  drugich  układają hasło  na temat zdrowego stylu życia ozdobione elementem plastycznym, w formacie A4.

- Uczniowie klas  trzecich i czwartych  piszą krótki  wierszyk-rymowankę zachęcający do ochrony środowiska naturalnego ozdobioną  elementem  plastycznym, w formacie A4.

- Uczniowie klas  piątych, szóstych, siódmych i ósmych wykonują barwne prace plastyczne w formacie  A3 z zastosowaniem faktury (papier, tkanina), w  połączeniu z różnymi technikami malarskimi (farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki).

Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczkę / zał.4/


4. Po pierwszym etapie szkolnym należy wybrać do II dzielnicowego etapu po 1 pracy z każdego oddziału (a,b,c, ..) na poziomie poszczególnych kategorii wiekowych.


5. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116 tel.22 841-66-81, fax.841-63-11 do 15 marca 2019 roku.

Kontakt z organizatorem: Urszula Nowicka (do szkoły), mail: urszula.nowicka.eko@gmail.com


6. Oceniane będą:

• staranność i pomysłowość wykonania

• walory artystyczne i plastyczne pracy

• celność wypowiedzi

 walory edukacyjne:

prac plastycznych /klasy 0 i 1- sze, 5-te, 6-te, 7-me, 8-me i III gimnazjum/

załączonego hasła / klasy drugie/ 

napisanego wierszyka-rymowanki / klasy 3-cie, 4- te/


7. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 5 kwietnia 2019 roku w naszej szkole. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień powiązana będzie z wernisażem prac ( pisemna zgoda rodziców). Na spotkanie zapraszamy w drugiej połowie kwietnia 2019 roku. O dokładnej dacie uroczystości poinformujemy Państwa na stronie naszej szkoły oraz za pośrednictwem poczty internetowej.


8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu.


9. Informacje o zwycięzcach konkursu zamieszczone będą 25 kwietnia 2019 na stronie internetowej naszej szkoły w linku: 

PROGRAM EKOLOGICZNY 25 kwietnia 2019 roku.


Załączniki


Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.