Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

Szanowni Rodzice.

Zwrotu nadpłaty za opiekę w czasie akcji ”Lato w Mieście 2020„ dokonujemy wypełniając podanie do dyrektora szkoły na druku zamieszczonym poniżej.

Zwrotu nadpłaty za wyżywienie w czasie akcji ”Lato w Mieście 2020„ dokonujemy wypełniając podanie do dyrektora szkoły na druku zamieszczonym poniżej.

Obydwa druki dostarczamy (osobiście lub drogą elektroniczną: sp272@sportowa.waw.pl) do sekretariatu szkoły w terminie do 07.09.2020.

Zgodnie z regulaminem FPE pkt. 11:

W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:
· do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
· do 7 września 2020 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 według wzoru - udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.Wniosek o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020 - pliki pdf, word (doc)


Ramowy program określający rodzaj zajęć realizowanych podczas wypoczynku w SPS nr 272

W ramach akcji „Lato w mieście 2020” w naszej szkole dzieciom proponujemy: zajęcia integracyjne, sportowe ( sala gimnastyczna, boisko szkolne), plastyczne, taneczne, gry stolikowe oraz swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Wszystkie zajęcia odbywać się będą pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej, pełnej pasji i kreatywności.


Placówka otwarta w godzinach 07.30-16.30

07.30-08.30 przyjmowanie dzieci
08.30-09.00 śniadanie
09.00-14.00 zajęcia programowe na terenie placówki
14.00-14.30 obiad(drugie danie)
14.30-16.30 zajęcia programowe na terenie placówki


Szanowni Rodzice!
Dzieci przyprowadzamy do godz. 08.30 i odbieramy do godz. 16.30


Plan zajęć podczas akcji „Lato w mieście 2020” – II turnus (24-31 sierpień 2020)

24.08.2020

 PONIEDZIAŁEK

25.08.2020

WTOREK

26.08.2020

ŚRODA

27.08.2020

CZWARTEK

28.08.2020

PIĄTEK

31.08.2020 

PONIEDZIAŁEK

Grupa 1-4


Godz. 9-10 – zajęcia integracyjne (omówienie zasad BHP)


Grupa 1-4

Godz. 10 – 12 – kino szkolne

 

Godz. 12-13.– 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)

 

Godz. 13-15 –mini olimpiada sportowa

 

Godz. 15 – 16.30 – gry i zabawy stolikowe

Grupa 1-4

 

Godz. 9.15-11.30 –zajęcia plastyczno-techniczne Chlorofil


Godz. 12-14 – 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)

 

 Godz. 14.30-15.30 – zajęcia sportowe

 

 Godz. 15.30-16.30 – zabawy w kącikach zainteresowań

Grupa 1-4

 

Godz. 9.15-10.30 –teatrzyk PINOKIO

 

Godz. 12-13 – 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)

 

Godz. 13-15 –mini olimpiada sportowa


Godz. 15.00-16.30 – zabawy w kącikach zainteresowań

Grupa 1-4

 

Godz. 9.15-11.15 –eksperymenty chemiczne

 

Godz. 12-13 – 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)

 

Godz. 13-15 –zajęcia plastyczne-malowanie koszulek

 

Godz. 15 – 16.30 – gry i zabawy stolikowe/zajęcia sportowe

 

Grupa 1-4

 

Godz. 9.15-11.15 –zajęcia  taneczne

 

Godz. 12-13 – 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)


Godz. 13-15 –zajęcia plastyczno-techniczne (Las w słoiku)


Godz. 15 – 16.30 – gry i zabawy stolikowe/zajęcia sportowe

Grupa 1-4

 

 Godz. 10 – 12 – kino szkolne

 

Godz. 12-13 – 0biad, sjesta poobiednia (zajęcia czytelnicze)

 

Godz. 13 – 15 –zajęcia sportowe

 

Godz. 15 – 16.30- podsumowanie akcji Lato w Mieście (konkurs plastyczny)

Uwaga! Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych naprzemiennie.


UWAGA! Podane godziny oraz rodzaj zajęć mogą ulec zmianie.

Uczestnik akcji Lato w Mieście powinien posiadać nakrycie głowy
Zapisywać się można pod adresem 

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action


Więcej informacji o akcji „Lato w Mieście” 2020 pod adresem 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie


Informacje dot. transportu uczniów niepełnosprawnych

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6BA0579D-0B65-4836-9620-C8F46F51C123,frameless.htm

Zarządzenie nr 709/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05-06-2020 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz nieodpłatnego transportu specjalistycznymi pojazdami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla uczniów mających największe trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, w pierwszej kolejności poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w ramach Warszawskiej Akcji "Lato w Mieście".


Copyright © 2015-2020. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.