Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Rozpoczęły się przygotowania do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście" 2020.

Z programu będą mogli korzystać uczniowie szkół warszawskich oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) zapewniają opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze na terenie placówki od godziny 8.00 do godziny 16.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – 

rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

 w terminie określonym w harmonogramie tj. 

od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się w 

Zasadach postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020

Dzienna stawka za opiekę wynosi - 10 zł

Dzienna stawka za wyżywienie wynosi - 10 zł


Harmonogram realizacji Warszawskiej Akcji "Zima w Mieście" 2020 w SPS 272

Termin 10.02.2020-21.02.2020

14 stycznia

od godz. 12:00

Publikacja oferty w elektronicznym systemie zgłoszeń

14 stycznia

godz. 12.00 -

21 stycznia

godz. 12.00

LOGOWANIE KANDYDATÓW pod adresem:  warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

22-23 stycznia

Automatyczny przydział

24 stycznia 

godz. 13.00

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  (dla chętnych)

24 stycznia

godz. 10.00 -

31 stycznia

godz. 16:00

Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów Potwierdzanie w systemie przyjęcia kart kwalifikacyjnych w FPE oraz potwierdzeń opłat za żywienie (dokonanych na wskazane konto) /zaświadczeń 

Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów

Potwierdzanie w systemie przyjęcia kart kwalifikacyjnych oraz potwierdzeń opłat za

 opiekę i żywienie (dokonanych na wskazane konto) /zaświadczeń 

Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów

3 lutego

godz. 8.00

Zamknięcie etapu potwierdzania przyjęcia kart i potwierdzeń opłat

Możliwość wprowadzania rezygnacji kandydatów

3 lutego

godz. 10.00 -

3 lutego

godz. 12.00

Zamknięcie etapu pobierania list

3lutego

godz. 13.00

Publikacja list kandydatów, którzy potwierdzili wolę przez kierowników wypoczynku (dla chętnych)

3lutego

godz. 16.00

Publikacja wolnych miejsc

4 lutego

od godz. 10.00

Rekrutacja na wolne miejsca


Copyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.