Adresy email nauczycieli Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

Agnieszka Aleksiun – agnieszka.aleksiun@sportowa.waw.pl

Jolanta Aniołkowska – jolanta.aniolkowska@sportowa.waw.pl

Danuta Biernat – danuta.biernat@sportowa.waw.pl

Ewa Błońska – ewa.blonska@sportowa.waw.pl

Ewa Bohdanowicz – Nasalska – ewa.bohdanowicz@sportowa.waw.pl

Paulina Ciszczoń – paulina.ciszczon@sportowa.waw.pl

Hanna Gaja – hanna.gaja@sportowa.waw.pl

Karolina Grzegorczyk – Komarowska karolina.grzegorczyk@sportowa.waw.pl

Halina Hajnosz – halina.hajnosz@sportowa.waw.pl

Beata Joniec – beata.joniec@sportowa.waw.pl

Agnieszka Karyś – agnieszka.karys@sportowa.waw.pl

Dominik Kij – dominik.kij@sportowa.waw.pl

Lidia Kijewska – lidia.kijewska@sportowa.waw.pl

Beata Konieczna – beata.konieczna@sportowa.waw.pl

Andrzej Korus – andrzej.korus@sportowa.waw.pl

Anna Kozioł – anna.koziol@sportowa.waw.pl

Katarzyna Malinowska – katarzyna.malinowska@sportowa.waw.pl

Anna Niewczas – anna.niewczas@sportowa.waw.pl

Urszula Nowicka – urszula.nowicka@sportowa.waw.pl

Magdalena Olszewska – magdalena.olszewska@sportowa.waw.pl

Przemysław Oziemski – przemyslaw.oziemski@sportowa.waw.pl

Wojciech Pełka – wojciech.pelka@sportowa.waw.pl

Jakub Pietrzak – jakub.pietrzak@sportowa.waw.pl

Tomasz Porzeziński – tomasz.porzezinski@sportowa.waw.pl

Ireneusz Rowiński – ireneusz.rowinski@sportowa.waw.pl

Michał Rudnik – michal.rudnik@sportowa.waw.pl

Barbara Słowik – Celmerowska – barbara.slowik@sportowa.waw.pl

Monika Strzelczyk – monika.strzelczyk@sportowa.waw.pl

Anna Turczyńska – anna.turczynska@sportowa.waw.pl

Szymon Turczyński – szymon.turczynski@sportowa.waw.pl

Anna Tyloch – anna.tyloch@sportowa.waw.pl

Dorota Walczak – dorota.walczak@sportowa.waw.pl

Paulina Wasilewska – paulina.wasilewska@sportowa.waw.pl

Monika Więcek – Nowak – monika.wiecek_nowak@sportowa.waw.pl

Bogdan Witkowski – bogdan.witkowski@sportowa.waw.pl

Joanna Wydrych – joanna.wydrych@sportowa.waw.pl

Jadwiga Zaremba – jadwiga.zaremba@sportowa.waw.pl

Nauczyciele w naszej szkole dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejetności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.