Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie

KomunikatSzanowni Państwo,


Zgodnie z informacją podaną na stronie MEN (men.gov.pl)

do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

1. W okresie od 25.03.20 do 08.04.20 zajęcia edukacyjne w SPS nr 272 realizowane będą w formie nauczania zdalnego.

2. W tym czasie nauczanie zdalne jest dla uczniów obowiązkowe.

3. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

4. Proszę śledzić na bieżąco informacje pojawiające się w dzienniku Librus

5. W dniach 9-10 kwietnia Szkoła nie prowadzi działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

6. Ocenianie odbywa się zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami zawartymi w WSO i powinno mieć głównie aspekt motywujący.

Apelujemy do Państwa Rodziców oraz Uczniów o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, celem uniknięcia zakażenia siebie, swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Zdrowie jest najważniejszym priorytetem na najbliższe dni i tygodnie.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, dobrą współpracę.

Życzymy dużo zdrowia, siły i wytrwałości we wpieraniu swoich dzieci oraz nas nauczycieli w tym trudnym okresie.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja szkoły


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.Szanowni Rodzice!
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Klasa "0"

System rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 19 marca 2020 r. do godz. 20:00 (czwartek)

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Klasa 1

System rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa

od 3 marca 2020 r. do 6 marca 2020 r. do godz. 16:00 (piątek)

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)


Wszystkich zainteresowanych nauką w Szkole Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie zapraszamy do udziału w próbach sprawności fizycznej.


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 na rok szkolny 2020/2021 Informacje

Próby sprawności fizycznej 2020

kl. 1 SP
termin godzina
09.03.20 (poniedziałek) - 16.30
10.03.20 (wtorek) - 18.30
11.03.20 (środa) - 16.30
12.03.20 (czwartek) - 18.30

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116


UWAGA!!!
Przed wykonaniem przez dziecko próby (w terminie określonym w systemie rekrutacji) należy złożyć wniosek w szkole pierwszego wyboru o przyjęcie dziecka do szkoły sportowej najpóźniej do dnia 6.03.2020 (bez względu na numer pozycji na liście preferencji szkół).
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!


Szanowni Państwo,

W związku z ustalonym na 23-27 marca terminem składania dokumentów w rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą przesłać na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału).

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Harmonogram (aktualizacja 31-03-2020)

Podanie o przyjęcie do szkoły (word, pdf)

Podanie w wersji elektronicznej można przesłać do sekretariatu sp272@sportowa.waw.pl


kl. 4 SP
termin godzina (aktualizacja 24.03.2020)
25.05.20 (poniedziałek) – 16.30
26.05.20 (wtorek) – 18.30
27.05.20 (środa) – 16.30

Miejsce - sala gimnastyczna SPS nr 272,

ul. Piaseczyńska 114/116

Termin wykonania próby należy wcześniej uzgodnić telefonicznie 22 841 66 81.


UWAGA!!!
Dziecko musi posiadać zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia próby sprawności fizycznej. Zaświadczenie należy przedstawić trenerowi przed próbą!


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Wazne 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.


Jak zapobiegać zakażeniu?

- często myj ręce używając mydła i wody

- kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos

- zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają


PAMIĘTAJ!

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zalecamy nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły, pozostawienie ich w domu i unikanie spotkań z innymi osobami.

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ czy szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne! Powiadom telefonicznie stację sanitarno epidemiologiczną.

Tel. 606 108 040 lub pod numer alarmowy 112

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w danym skupisku ludzi!

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie:


WAŻNE TELEFONY:

Całodobowa infolinia NFZ - 800 190 590


WAŻNE STRONY:

www.men.gov.pl

www.gis.gov.pl

www.kuratorium.waw.pl

www.gov.pl/koronawirus

Koronowirus

Koronowirus


Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa

Czy smog to smok

Szkoła Podstawowa Sportowa Warszawa


Witamy na stronie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 w Warszawie.

Przygotowaliśmy stronę tak, aby każdy mógł szybko i skutecznie znaleźć to, czego potrzebuje.

Życzymy miłego oglądania naszej strony, także na urządzeniach mobilnych.

Celem naszej szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia.

  • lekkoatletyka
  • piłka ręczna
  • pływanie
  • nauka pływania w klasach 1 - 3
  • szermierka
  • grupa interdyscyplinarna (np. tenis, pływanie, judo, łyżwiarstwo, piłka nożna)

Jeśli chcesz zostać uczniem naszej szkoły - koniecznie zapoznaj się z warunkami rekrutacji. Jeśli już jesteś uczniem naszej szkoły może przyda Ci się plan lekcji który znajduje sie w dzienniku Librus lub zestaw podręczników.

Jeśli już ukończyłeś naszą szkołę zapraszamy do kontaktu z nami [sp272@edu.um.warszawa.pl] - chętnie dowiemy się jak potoczyły się losy naszych absolwentów.

Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 przystąpiła do projektu "Bliżej rynku pracy"Bliżej rynku pracy


Opis projektu "Bliżej rynku pracy" 

Regulamin Projektu

Regulamin pracy komisji rekrutacyjnej


Bliżej rynku

Rok Szkolny 2019/2020


Do wakacji zostało....


Copyright © 2015-2019. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 272 w Warszawie. All Rights Reserved.