Podsumowanie i plany działań Rady Rodziców

Rada Rodzicó sps272

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Ada Natorska
Wiceprzewodniczący: Anna Rusaczonek
Skarbnik: Mariya Asafat – Tsokh
Sekretarz: Anna Rusaczonek

Kontakt:

email. radarodzicow272@sportowa.waw.pl

Deklaracja wpłat na Radę Rodziców 2023