Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Izabela Fręchowicz
Wiceprzewodniczący: Anna Rusaczonek
Skarbnik: Mariya Asafat – Tsokh
Sekretarz: Anna Rusaczonek

kontakt:
email. radarodzicow272@sportowa.waw.pl

Deklaracja wpłat na Radę Rodziców 2022