Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Izabela Fręchowicz
Wiceprzewodniczący: Tomasz Pakowski
Skarbnik: Ada Natorska
Sekretarz: Anna Rusaczonek

kontakt:
email. radarodzicow272@sportowa.waw.pl

Deklaracja wpłat na Radę Rodziców 2022