Zebrania z Rodzicami
14.09.2023 r. – zebranie organizacyjne godz. 17.30
19.10.2023 r. – dzień otwarty godz. 17.30 – 19.30
23.11.2023 r. – zebranie godz. 17.30
14.12.2023 r. – dzień otwarty godz. 17.30 (zagrożenia ocenami niedostatecznymi i obniżonym zach.)
01.02.2024 r. – zebranie semestralne godz. 17.30
(oceny wystawiamy do 10.01.2024 r.)
11.01.2024 r. – Rada klasyfikacyjna godz. 15.30
12.01.2024 r. – Rada zatwierdzająca godz. 15.30

z poważaniem
Dyrekcja Szkoły