Zebrania z Rodzicami – II semestr 2022/2023

dzień otwarty – 23.03.23 godz. 17.30 19.30
zebranie – 20.04.23 godz. 17.30
dzień otwarty – 25.05.23 godz. 17.30 19.30 (zagrożenia ocenami ndst. oraz obniżonym zachowaniem)
Oceny wystawiamy do 7.06.2023 (środa)
Rada klasyfikacyjna – 13.06.23 (wtorek) – godz. 15.30
Rada zatwierdzająca – 15.06.23 (czwartek) – godz. 15.30

z poważaniem
Dyrekcja Szkoły