Ubezpieczenie w roku szkolnym 2022/2023

Składka na ubezpieczenie NNW dziecka na rok szkolny 2022/2023, która wynosi 50 zł, obejmuje wariant ubezpieczenia za okres od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. i sumę ubezpieczenia w wysokości 21.000 zł.

Wychowawcy klas będą zbierać stosowne oświadczenia od rodziców, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka.

Wpłaty składki będzie można dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy do 30.09.2022 r.