Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 7 marca br.
Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
Więcej informacji o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji znjdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji:

edukacja.um.warszawa.plw zakładce Rekrutacja.