4 września 2023 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
23 – 31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna
15 – 28 stycznia 2024 r. – Ferie zimowe
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
14 maja 2024 r. godz. 9.00 – język polski
15 maja 2024 r. godz. 9.00 – matematyka
16 maja 2024 r. godz. 9.00 – język obcy nowożytny Egzamin ósmoklasisty
21 czerwca 2024 r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. – Ferie letnie
02.11.2023 r. – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
03.11.2023 r. – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.05.2024 r. – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
17.05.2023 r. – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
31.05.2024 r. – Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej