W związku z częstymi negatywnymi uwagami rodziców dot. działania aplikacji iKuchnia od dnia 11.12.2023r. Ajent zrezygnował z wymienionej aplikacji. 

Mając na uwadze powyższe od dnia 12.12.2023r. opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na konto Ajenta lub w sekretariacie. 

Komunikat !!!

Opłat dokonujemy  do 5 dnia każdego miesiąca

Brak wpłaty (liczy się data zaksięgowania na koncie) spowoduje brak możliwości otrzymania posiłku.

Posiłki będą  wydawane tylko tym dzieciom których rodzice dokonają wpłaty.

Jest możliwość wykupienia posiłków i zapłacenia w sekretariacie szkoły .

Paragon za posiłki dostarczamy do stołówki i na tej podstawie zostaną wydane posiłki.

Do godziny 9.00 rano każdego dnia można zakupić jednorazowy obiad w sekretariacie i po otrzymaniu paragonu dostarczamy go do kuchni.

Wszelkie pytania proszę kierować pod numer telefonu 606-918-255.

Nieobecność dziecka możemy zgłaszać do 9.00 rano w danym dniu.

Nie zgłoszenie nieobecności spowoduję, że posiłek przepada.

Szanowni Rodzice

Informacje dotyczące płatności będą widoczne na stronie szkoły: sportowa.waw.pl.

Wpłaty za posiłki dokonujemy jedynie na konto bankowe:

40 2490 0005 0000 4530 8003 3480

Dzieci, które będą korzystały z dofinansowania OPS, z posiłków skorzystają od dnia uzyskania decyzji.

Dzieciom, których rodzice na czas nie dokonają wpłaty, nie będą wydawane posiłki. Aby wpłata została uznana musi być zaksięgowana na koncie ajenta stołówki.

Monika Tokaj
numer rachunku: 40 2490 0005 0000 4530 8003 3480
w tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …

Opłaty

Śniadanie – 5 zł.
Zupa – 4 zł.
Drugie – 13 zł.
Zupa + drugie + kompot – 15 zł.
Śniadanie + drugie + kompot – 18 zł.

 

Alergeny występujące w posiłkach:

1. Zboża zawierające gluten
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.

Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, zioła prowansalskie, papryka słodka, cukier waniliowy.

UWAGA
Przypominamy jednocześnie, że w żywieniu dziecka nie powinno się ograniczać produktów alergizujących, chyba, że występuje wyraźne wskazanie lekarza ( w takim wypadku należy dostarczyć do przedszkola stosowne zaświadczenie o alergii występującej u dziecka).Racjonalne żywienie jest ważne w każdym wieku, a dla malucha może być wręcz kluczowe dla rozwoju.

Informujemy, że kuchnia z przyczyn niezależnych ma prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu 


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

I. ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,

b) Uczniowie z ważnymi abonamentami miesięcznymi

c) uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS, GOPS lub inne instytucje oraz sponsorzy,

d) pracownicy zatrudnieni w Szkole

3. Posiłki wydawane są w dniach w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły.

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

5. Wszystkie posiłki wydawane są na porcelanie a kompoty podawane są w kubkach, które zapewnia szkoła lub firma cateringowa

6. Uczniowie szkoły mogą spożywać obiad wyłącznie w stołówce.

7. W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest pobranie obiadu na wynos przez rodzinę ucznia, przy spełnieniu warunków:

a) uczeń jest nieobecny w szkole z powodu choroby .

b) osoba pobierająca obiad jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń pracowników dyżurujących w stołówce,

c) pojemniki przeznaczone na wynoszony obiad są specjalnie przeznaczonymi do tego celu naczyniami w idealnym stanie higienicznym (W przypadku nie posiadania pojemnika własnego można zakupić w stołówce jednorazowe pojemniki typu lunch box po 1.00 zł za sztukę ).

8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom nauczyciela dyżurującego jak również personelowi w stołówce.

9. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. Uczeń nieprzestrzegający powyższych zasad może zostać pozbawiony prawa korzystania ze stołówki szkolnej.

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.

11. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na cały tydzień..

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno – lub dwudaniowego obiadu oraz śniadań.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu właścicielem stołówki . 

Śniadania wydawane są w godzinach 8.45 – 9.05.

W przypadku basenu w danym ze śniadania można skorzystać przed godziną 8.00 rano.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła jak również koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

4. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana się przelewem na podany numer rachunku lub gotówką w stołówce. Wpłaty należy dokonywać w ogłaszanym terminie do 5-tego każdego miesiąca za kolejny miesiąc. Na prośbę Rodziców wpłaty mogą być przyjmowane po upływie wyznaczonej daty.

5. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy podany poniżej lub gotówką w stołówce .

Monika Tokaj
numer rachunku: 40 2490 0005 0000 4530 8003 3480

w tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …

6. W przypadku nieuregulowania opłaty w obowiązującym terminie,

Uczeń od dnia następnego nie będzie otrzymywał posiłków chyba, że fakt uiszczenia należności w późniejszym terminie zostanie uzgodniony z ajentem stołówki.

7. Wpłaty potwierdzone są wystawieniem paragonu kasowego lub wystawienia faktury VAT.

8. Nieobecność musi być zgłoszona u właściciela stołówki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 606-918-255 najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

9. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

10. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

11. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

12. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach kwota jaką można odliczyć kwotę pełnego posiłku.

13. Powiadomienie drogą mailową o płatnościach za dany miesiąc.