REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO

 

„Co zanieczyszcza naszą planetę?”
To już piąta edycja naszego konkursu. Jako szkoła sportowa zachęcamy wszystkich uczniów do zdrowego stylu życia oraz o ochronę naturalnego środowiska . Elementem naszych działań jest organizowany przez nas po raz kolejny konkurs. Zachęcamy wszystkich uczniów do przyłączenia się do nas i wspólne działania na tym polu.

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu!

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 szkoły podstawowej.

2. Cele konkursu:
• propagowanie aktywnego stylu życia i jego pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka
• rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, poprzez korzystanie z uroków zdrowego środowiska
• ochrona naturalnego środowiska poprzez niezaśmiecanie naszej planety
• korzystanie ze źródeł energii odnawialnej
• oszczędzanie wody, segregacja odpadów, recykling
• realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Działania szkół na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny , wsparty właściwą dietą i regularną aktywnością fizyczną w zdrowym środowisku.

3. Szczegóły techniczne:
W konkursie mogą brać udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych :
• klasa I-III
• klasy IV – VI
• klasy VII i VIII
Uczniowie klas pierwszych , drugich i trzecich wykonują prace plastyczne z zastosowaniu dowolnych narzędzi i technik plastycznych (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, etc.), w formacie A3.
Uczniowie klas czwartych ,piątych i szóstych układają hasło na temat niebezpieczeństw związanych z zanieczyszczaniem naszej planety , ozdobione elementem plastycznym, w formacie A3.
Uczniowie klas siódmych i ósmych wykonują barwne prace plastyczne w formacie A3 z zastosowaniem faktury (papier, tkanina), w połączeniu z różnymi technikami malarskimi (farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki).
Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczkę

4. Wychowawcy klas wybierają po 3 prace z każdego oddziału (a, b) na poziomie poszczególnych kategorii wiekowych.

5.Prace konkursowe składamy do wychowawcy klasy 1 b /sala 48/ do 30 kwietnia 2022 roku.

6. Oceniane będą :
• staranność i pomysłowość wykonania
• walory artystyczne i plastyczne pracy
• walory edukacyjne:
• prac plastycznych

7. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na maj 2022 roku. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień powiązana będzie z wernisażem prac ( pisemna zgoda rodziców). O dokładnej dacie rozdania nagród poinformujemy za pośrednictwem radiowęzła szkolnego.

8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu

9. Informacje o zwycięzcach konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły w linku: PROGRAM EKOLOGICZNY w maju 2022 roku