ŚWIETLICA SZKOLNA 2023/2024

ŚWIETLICA SZKOLNA
czynna od 4.09.2023r.
w godzinach od 7.00. do 8.00 oraz od 11.30 do 17.30.