Ubezpieczenie w roku szkolnym 2023/2024

Składka na ubezpieczenie NNW dziecka na rok szkolny 2023/2024, która wynosi 53 zł, obejmuje wariant ubezpieczenia za okres od 01.09.2023 r. do 31.08.2024 r. i sumę ubezpieczenia w wysokości 22.000 zł.

Wychowawcy klas będą zbierać stosowne oświadczenia od rodziców, którzy nie chcą ubezpieczać swojego dziecka.

Wpłaty składki będzie można dokonać w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy do 29.09.2023 r.