Rekrutacja uzupełniająca dla kl I i IV sportowych

Szanowni Państwo ,

Informujemy, że szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach  I i IV sportowych.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej ( dostępny na stronie Biura Edukacji)

Kryteria przyjęcia są takie same w  rekrutacji podstawowej.

Termin próby sprawności fizycznej 

– 08 maja 2023 godz. 18.00 kl. IV oraz

– 17.06.2023  godz.10.00 dla kl. I.