Halloween – Lekcje kulturoznawcze na zajęciach języka angielskiego

W tym roku szkolnym lekcje kulturoznawcze pt.Happy Halloween odbyły się w klasach 1a,6a,6b. Natomiast klasa 7a zadbała o odpowiedni wystrój sali lekcyjnej.
Lekcje przeprowadziła mgr Anna Niewczas-nauczyciel języka angielskiego.
U najmłodszych zajęcia były dynamiczne, zaczynając od wprowadzenia słownictwa (zdj.1) i utrwalenie go poprzez wspólne rozwiązywanie karty pracy (zdj.2).
Następnie wszyscy uczniowie bawili się przy piosence,The Skeleton Dance.Halloween song for kids, naśladując przedstawiane figury(zdj.3).
Później każde dziecko wybrało przygotowany wzór maski do samodzielnego wykonania.
A podsumowaniem wspólnej lekcji była sesja fotograficzna z dziećmi i ich maskami oraz wspólne zdjęcie.(zdj.4-12).
Uśmiechy dzieci bezcenne!

Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272

 

W klasach 6a i 6b lekcja o Halloween rozpoczęła się od krótkiej prezentacji ‘The story of Halloween'(zdj.1).
Następnie uczniowie otrzymali tekst o Halloween, na podstawie którego utrwalone zostało słownictwo(zdj.2-3).
Wyzwaniem okazała się krzyżówka, z którą tylko nieliczni poradzili sobie i zostali słodko nagrodzeni oraz otrzymali pamiątkowe zdjęcie.(zdj.4-6).

Zajęcia przeprowadziła mgr Anna Niewczas

 

Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272
Halloween w sp 272