Lista szkół biorących udział w Akcji “Zima w Mieście” 2024

 Akcja “Zima w Mieście” 2024
L.p. Szkoła termin 15.01.-26.01.2024 r.

1 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Dzieci Powstania Warszawskiego X
2 Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju X
3 Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego X
4 Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza X
5 Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego X
6 Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki X
7 Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga X