Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Biblioteka szkolna 

Szkoły Podstawowej Sportowej 

Nr 272 w Warszawie

 

"Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego".

 

Jan Paweł II, 11.06.1999 r., Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka

 

Biblioteka i czytelnia czynne są codziennie,

od poniedziałku do piątku w godzinach : 800- 1400

Godzina, pomiędzy 1300 a 1400, zarezerwowana jest dla wewnętrznej pracy bibliotekarza i wtedy uczniowie, tylko w wyjątkowych przypadkach, powinni korzystać z usług biblioteki.

Biblioteką opiekuje się nauczyciel bibliotekarz Ewa Błońska.


Biblioteka - zdjęcie 1


Biblioteka - zdjęcie 2


Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno - wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej, gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały, informując o nich i udostępniając je.


W bibliotece nauczyciel pracuje przy użyciu systemu komputerowego Vulcan MOL Optivum, który służy do właściwego i sprawnego organizowania bieżącej pracy biblioteki oraz tworzenia katalogu elektronicznego. Księgozbiór w całości znajduje się komputerowej bazie danych na bieżąco uzupełnianej, wypożyczenia odbywają się szybko, bez długiego oczekiwania.

Wolny dostęp do księgozbioru pozwala czytelnikom na swobodne dokonywanie wyboru pozycji , którą chcemy przeczytać.Biblioteka - zdjęcie 3


Z naszej biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice, absolwenci, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Gromadzimy literaturę piękną oraz pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) i taki jest układ księgozbioru w wypożyczalni i czytelni.

 

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

 1. Dział ogólny
 2. Filozofia. Psychologia
 3. Religia. Religioznawstwo. Teologia
 4. Nauki społeczne. Prawo. Administracja
 5. Ten dział od 1961 roku jest wolny. Jego tematykę włączono do działu 8
 6. Matematyka. Nauki przyrodnicze
 7. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
 8. Sztuka. Rozrywka. Sport
 9. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
 10. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia


Mamy wydzielony księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe, rzeczowe, albumy, poradniki, kompendia oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy starannie dobrane i dostosowane do wieku naszych uczniów – są one udostępniane na miejscu, w czytelni, oraz wypożyczane na zajęcia lekcyjne.


Biblioteka - zdjęcie 4


W czytelni i wypożyczalni uczniowie mają również do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu oraz drukarkę. Mogą korzystać z ogromnej ilości informacji zamieszczonych w sieci, a także wydrukować to,co im potrzebne do zajęć

 

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 17 500 woluminów. Jest on systematycznie aktualizowany oraz selekcjonowany. Na miejscu udostępniamy także prasę do 2011 roku prenumerowaną przez szkołę. Są to czasopisma dla uczniów i nauczycieli.


Niektóre tytuły to:

 •  Biblioteka w Szkole
 •  Biuletyn Informacyjny IPN-aktualne numery, prenumerata sponsorowana
 •  Matematyka
 •  Mówią wieki
 •  Młody Technik
 •  Język Polski w Szkole Kl. IV-VI
 •  Język Polski w Gimnazjum
 •  Polski w Praktyce
 •  PC World Komputer
 •  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 •  Wszystko dla Szkoły
 •  Emocje
 •  Victor Junior
 •  Victor Gimnazjalista
 •  Życie Szkoły
 •  Mały Artysta


Są także dostępne numery archiwalne następujących czasopism:

 •  National Geographic
 •  Poznaj Świat
 •  Wiedza i Życie
 •  Świerszczyk- oprawione roczniki z lat 1969-1981
 •  Płomyczek-oprawione roczniki z lat 1969-1982
 •  Płomyk-oprawione roczniki z lat 1969-1981
 •  Wally poznaje świat
 •  Wally poznaje historię świata


Zbiory specjalne biblioteki to: filmy edukacyjne na 240 kasetach wideo i 260 płytach CD i DVD, kasety audio oraz multimedialne programy edukacyjne;

W bibliotece dostępny jest także 25 tomowy zbiór polskich filmów na DVD-Filmoteka Szkolna -dar Ministerstwa Kultury.

W bibliotece znajduje się również kronika szkolna obrazująca jej 45 letnią szkoły.

W czytelni biblioteki szkolnej odbywają się także cotygodniowe „Spotkania z ciekawą książką”, na których nauczyciel bibliotekarz czyta dzieciom z klas 1-3, każdej grupie osobno, różnorodne pozycje z literatury polskiej i obcej.
 W BIBLIOTECE:


- Chętnie Cię widzimy
- Nie stawiamy stopni
- Do niczego nie zmuszamy


W BIBLIOTECE MOŻESZ:

- Wybierać i wypożyczać książki
- Uśmiechać się
- Czytać czasopisma
- Przeglądać ciekawe książki
- Szukać informacji
- Myśleć
- Pytać
- Mieć spokój