Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Szanowni Rodzice,


Informacje dotyczące płatności oraz jadłospis będą widoczne na stronie szkoły: www.sportowa.waw.pl.


Wpłaty za posiłki dokonujemy jedynie na konto bankowe: 63 1140 2004 0000 3602 5084 2099.

Wpłaty gotówkowe są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem stołówki tel. 509-193-400

Wpłat dokonujemy do ostatniego dnia miesiąca za kolejny miesiąc tj. za wrzesień do ostatniego dnia sierpnia.


Dzieci, które będą korzystały z dofinansowania OPS, z posiłków skorzystają od dnia uzyskania decyzji .

Dzieciom, których rodzice na czas nie dokonają wpłaty, nie będą wydawane posiłki.
Aby wpłata została uznana musi być zaksięgowana na koncie ajenta stołówki.

Zwrot pieniędzy za posiłki nastąpi tylko w przypadku telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka danego dnia do godziny 9.00 rano.Usługi gastronomiczne Łukasz Staniak
02-792 Warszawa ul. Lanciego 2 m 6
numer rachunku: 63 1140 2004 0000 3602 5084 2099
w tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …


Uwaga !!!

Obecnie dzieci wszystkie które zapłaciły w listopadzie jedzą do końca stycznia bez wnoszenia dodatkowej opłaty.
Tylko zaksięgowane płatności na koncie stołówki będą liczone jako zapłacone.


Opłata za miesiąc Luty 2021r, 

20 dni * 9,00 zł = 180 zł (zupa, drugie danie, kompot)

Całodzienne wyżywienie 10,50zł dzień 

20 dni * 10,50 zł = 210 zł (śniadanie, zupa, drugie danie, kompot)

Jadłospis

Opłaty wnosimy na konto
( w tytule przelewu wpisujemy imię nazwisko dziecka i szkoła)

63 1140 2004 0000 3602 5084 2099
Kwoty należy wpłacać do końca każdego miesiąca za następny miesiąc.Alergeny występujące w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczaki
* Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.


Do przygotowania posiłków używane są przyprawy:
pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek, majeranek, zioła prowansalskie, papryka słodka, cukier waniliowy.


UWAGA
Przypominamy jednocześnie, że w żywieniu dziecka nie powinno się ograniczać produktów alergizujących, chyba, że występuje wyraźne wskazanie lekarza ( w takim wypadku należy dostarczyć do przedszkola stosowne zaświadczenie o alergii występującej u dziecka).Racjonalne żywienie jest ważne w każdym wieku, a dla malucha może być wręcz kluczowe dla rozwoju.


staniakInformujemy, że kuchnia z przyczyn niezależnych ma prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZASADY SPOŻYWANIA OBIADÓW W STOŁÓWCE


1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne,

b) Uczniowie z ważnymi abonamentami miesięcznymi

c) uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS, GOPS lub inne instytucje oraz sponsorzy,

d) pracownicy zatrudnieni w Szkole

3. Posiłki wydawane są w dniach w których odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczne w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły.

4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

5. Wszystkie posiłki wydawane są na porcelanie a kompoty podawane są w kubkach, które zapewnia szkoła lub firma cateringowa

6. Uczniowie szkoły mogą spożywać obiad wyłącznie w stołówce.

7. W sytuacjach wyjątkowych, możliwe jest pobranie obiadu na wynos przez rodzinę ucznia, przy spełnieniu warunków:

a) uczeń jest nieobecny w szkole z powodu choroby .

b) osoba pobierająca obiad jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń pracowników dyżurujących w stołówce,

c) pojemniki przeznaczone na wynoszony obiad są specjalnie przeznaczonymi do tego celu naczyniami w idealnym stanie higienicznym(W przypadku nie posiadania pojemnika własnego można zakupić w stołówce jednorazowe pojemniki typu lunch box po 0,50gr. za sztukę, ).

8. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom nauczyciela dyżurującego jak również personelowi w stołówce.

9. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. Uczeń nieprzestrzegający powyższych zasad może zostać pozbawiony prawa korzystania ze stołówki szkolnej.

10. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka.

11. W stołówce wywieszony jest aktualny jadłospis na cały tydzień..


ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY


1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jedno - lub dwudaniowego obiadu oraz śniadań.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu właścicielem stołówki . 

Śniadania wydawane są w godzinach 8.45 - 9.05.

W przypadku basenu w danym ze śniadania można skorzystać przed godziną 8.00 rano.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje średni w skali miesiąca koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła jak również koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

4. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana się przelewem na podany numer rachunku lub gotówką w stołówce. Wpłaty należy dokonywać w ogłaszanym terminie do 5-tego każdego miesiąca za kolejny miesiąc. Na prośbę Rodziców wpłaty mogą być przyjmowane po upływie wyznaczonej daty.

5. Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy podany poniżej lub gotówką w stołówce .

Usługi gastronomiczne Łukasz Staniak 02-792 Warszawa ul. Lanciego 2 m 6

numer rachunku: zostanie podane w przyszłym tygodniu

w tytule: Imię i Nazwisko dziecka, klasa, wpłata za obiady za miesiąc …

Po dokonaniu wpłaty dziecko otrzymuje karnet na podstawie którego zostaje mu wydany obiad.

6. W przypadku nieuregulowania opłaty w obowiązującym terminie,

uczeń od dnia następnego nie będzie otrzymywał posiłków chyba, że fakt uiszczenia należności w późniejszym terminie zostanie uzgodniony z ajentem stołówki.

7. Wpłaty potwierdzone są wystawieniem paragonu kasowego lub wystawienia faktury VAT.

8. Nieobecność musi być zgłoszona u właściciela stołówki osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-509-193-400 najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

9. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

10. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

11. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

12. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach kwota jaką można odliczyć kwotę pełnego posiłku.

13. Powiadomienie drogą mailową o płatnościach za dany miesiąc.