Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w WarszawieBadania SportoweUwaga rodzice!!

Wszyscy kandydaci do klas sportowych muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie
 o braku przeciwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza pierwszego kontaktu.
Od września przystąpiliśmy do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji programu „WF z klasą”. Biorą w nim udział wszystkie szkoły zainteresowane nowoczesnym nauczaniem wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia.

(czytaj więcej edycji programu „WF z klasą”.)


dyplom dla szkoły