Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Adresy email nauczycieli
 Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Agnieszka

Aleksiun

agnieszka.aleksiun@sportowa.waw.pl

Jolanta

Aniołkowska

jolanta.aniolkowska@sportowa.waw.pl

Danuta

Biernat

danuta.biernat@sportowa.waw.pl

Ewa

Błońska

ewa.blonska@sportowa.waw.pl

Ewa

Bohdanowicz - Nasalska

ewa.bohdanowicz@sportowa.waw.pl

Ewa

Bryl

ewa.bryl@sportowa.waw.pl

Hanna

Gaja

hanna.gaja@sportowa.waw.pl

Sławomir

Grabiec

slawomir.grabiec@sportowa.waw.pl

Halina

Hajnosz

halina.hajnosz@sportowa.waw.pl

Beata

Joniec

beata.joniec@sportowa.waw.pl

Agnieszka

Karyś

agnieszka.karys@sportowa.waw.pl

Dominik

Kij

dominik.kij@sportowa.waw.pl

Lidia

Kijewska

lidia.kijewska@sportowa.waw.pl

Beata

Konieczna

beata.konieczna@sportowa.waw.pl

Sywia

Kordowska

sylwia.kordowska@sportowa.waw.pl

Andrzej

Korus

andrzej.korus@sportowa.waw.pl

Anna

Kozioł

anna.koziol@sportowa.waw.pl

Katarzyna

Malinowska

katarzyna.malinowska@sportowa.waw.pl

Anna

Niewczas

anna.niewczas@sportowa.waw.pl

Urszula

Nowicka

urszula.nowicka@sportowa.waw.pl

Anna

Nycz

anna.nycz@sportowa.waw.pl

Przemysław

Oziemski

przemyslaw.oziemski@sportowa.waw.pl

Jakub

Pietrzak

jakub.pietrzak@sportowa.waw.pl

Beata

Polak

beata.polak@sportowa.waw.pl

Tomasz

Porzeziński

tomasz.porzezinski@sportowa.waw.pl

Joanna

Przybyłowska

joanna.przybylowska@sportowa.waw.pl

Ireneusz

Rowiński

ireneusz.rowinski@sportowa.waw.pl

Michał

Rudnik

michal.rudnik@sportowa.waw.pl

Barbara

Słowik - Celmerowska

barbara.slowik@sportowa.waw.pl

Monika

Strzelczyk

monika.strzelczyk@sportowa.waw.pl

Anna

Tyloch

anna.tyloch@sportowa.waw.pl

Dorota

Walczak

dorota.walczak@sportowa.waw.pl

Paulina

Wasilewska

paulina.wasilewska@sportowa.waw.pl

Bogdan

Witkowski

bogdan.witkowski@sportowa.waw.pl

Joanna

Wydrych

joanna.wydrych@sportowa.waw.pl

Jadwiga

Zaremba

jadwiga.zaremba@sportowa.waw.pl


Nauczyciele w naszej szkole dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia, jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejetności i wychowania. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.