Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


DZIELNICOWY KONKURS CZYTELNICZO PLASTYCZNY 2018/2019

Na skrzydłach wyobraźni

1.       Cele konkursu:

§  Zachęcanie dzieci do czytania

§  Poszerzanie horyzontów wyobraźni  intelektualnej

§  Rozbudzanie wrażliwości plastycznej i kreatywności

§  Rozwijanie umiejętności obrazowania treści poznanego tekstu

§  Kształtowanie szacunku i  tolerancji do ludzi i  otoczenia.

2.       Technika: farby (akwarele, tempery, plakatówki, akryl), kredki (ołówkowe, świecowe, pastele olejne), tusze  barwne, kolaż, frotaż, fotomontaż, grafika komputerowa. Format A3. /prace płaskie umożliwiające oprawę w antyramy/

3.       Zasady udziału w konkursie:

§  Do etapu dzielnicowego należy wybrać po 3 prace na każdym poziomie oddziału z klas 1-8 SP oraz III GIM

§  Prace  konkursowe muszą być samodzielnie wymyślone i wykonane  

§  Każda praca musi być opatrzona metryczką, którą należy nakleić na spodzie strony / zał.1

§  Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane

§  Zgłoszenie konkursowe potwierdza podpisem rodzic akceptujący zasady regulaminu/zał. 2

§  Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac.

4.       Zadania dla klas z poszczególnych kategorii wiekowych:

§  Dla klas: 1,2,3 SP - zobrazowanie wybranego bohatera z przedstawionej niżej listy książek:

a.     „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai” – Martin Widmark, Helena Willis

b.    „Detektyw Pozytywka” - Grzegorz Kasdepke

§  Dla klas: 4,5,6 – zobrazowanie wybranej sceny z proponowanej listy książek:

a.     „Detektyw Blomkvist” lub „Detektyw Blomkvist żyje niebezpiecznie”- Astrid  Lingren

b.    „Wakacje z duchami”- Adam Bahdaj

c.     „Szatan z siódmej klasy”- Kornel Makuszyński

§  Dla klas 7,8, III Gim – opis malarski jednej sceny z poniższej listy książek:

a.     „Śmierć na Nilu” lub „Morderstwo w Orient Ekspressie”- Agata Christie

b.    Wybrana powieść o  Sherlocku Holmessie - Artur Conan Doyle

5.       Terminy:

§  Prace konkursowe należy składać w sekretariacie lub wysłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272, 00-765 Warszawa, ul. Piaseczyńska 114/116, w terminie do 28. 02 2019 z dopiskiem na kopercie nazwisk organizatorów,

§  Kontakt z organizatorem konkursu:  Ewa Błońska, Lidia Kijewska, Tel. 22 841 66 81, fax. 22 841 63 11,

§  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły sportowa.waw.pl do dnia 10.03. 2019 .

§  Uroczyste wręczenie nagród przewiduje się na drugą połowę marca. O ostatecznym terminie nagrodzeni zostaną poinformowani przez organizatora konkursu.

6.       Oceniane i nagradzane będą:

§  Pomysłowość w zastosowaniu technik plastycznych

§  Walory artystyczne

§  Bogactwo wyobrażonego świata

§  Oryginalność i samodzielność wykonania pracy plastycznej

§  Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy konkursu: p. Ewa Błońska, p. Lidia Kijewska


Załączniki