Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Badamy zbiorniki wodne 
w okolicy naszej szkoły

W ramach realizacji programu ,,Wiślana szkoła" zajęliśmy się badniem zbiorników wodnych, znajdujących się niedaleko naszej szkoły. Były to kanałek przy ulicy Piaseczyńskiej oraz staw przy ulicy Dolnej. Mieliśmy również okazję poćwiczyć zasady przechodzenia przez jezdnię. Mierzyliśmy obwody największych drzew przy szkole. Badaliśmy próbki wody pobrane z pomocą towarzyszących nam rodziców. Okazało się, że woda w obu zbiornikach była dostatecznie przejrzysta. Zabraliśmy ją następnie do dalszych badań do klasy.


Program Ekologiczny

Ćwiczymy przechodzenie przez jezdnię.

Program Ekologiczny

Mierzymy obwód drzewa.

Program Ekologiczny

Wykonywujemy doświadczenie z panią Ulą.

Program Ekologiczny

Badamy czystość wody.
Urszula Nowicka i ekologiczna klasa 1b.wiślana szkoła

W ramach realizacji programu ,,Wiślana szkoła" ekologiczna klasa 1b pani Urszuli Nowickiej zorganizowała wycieczkę nad Wisłę. Piękna, słoneczna pogoda pozwoliła nam nam na wykonwanie dokładnych obserwacji i badań brzegu Wisły. Rozpoznawaliśmy rośliny i zwierzęta zamieszkujące brzeg Wisły. Obserwowaliśmy ptaki żyjące nad Wisłą, które objęte są tam ochroną w ramach programu Natura 2000. Szukaliśmy śladów zwierząt pozostawionych na piachu. Badaliśmy próbki gleby pobrane na brzegu. Za pomocą sznurka sprawdzaliśmy formę ukształtowania brzegu Wisły. Określaliśmy poziom wody na Wiśle, który obecnie jest rekordowo niski. 


Program Ekologiczny

Przygotowujemy się do badań.

Program Ekologiczny

Szukamy śladów zwierząt.

Program Ekologiczny

Obserwujemy brzeg.

Program Ekologiczny

Wykonujemy pomiary.

Program Ekologiczny

Wycieczka była udana, dużo się nauczyliśmy.

Urszula Nowicka z ekologiczną klasą 1b.

wiślana szkoła

,,Wiślana szkoła" uczy nas o Wiśle
 

 
Realizując program ,,Wiślana szkoła " pracujemy z mapą Polski. Uczymy się, co to jest mapa, poznajemy legendę mapy, odnajdujemy Wisłę na mapie Polski. Obserwujemy , jak płynie rzeka i potem ją rysujemy. Rysujemy również zwierzęta i rośliny, które zaobserwowaliśmy nad Wisłą.


Program Ekologiczny

Szukaliśmy Wisły na mapie Polski.

Program Ekologiczny

Realizacja programu sprawia nam dużo radosci.

Program Ekologiczny

Potem rysowaliśmy meandrującą Wisłę.

Program Ekologiczny

Rysunki Wisły były imponujące!
Ekologiczna klasa 1 b i pani Ula Nowicka

wiślana szkoła

Informacje
o programie ,,Wiślana szkoła"
 
 
"Wiślana Szkoła” to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły, autorstwa Fundacji Nasza Ziemia, skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.
 
Obok części edukacyjnej, program tworzy też część konkursowa, w ramach której placówki mogą przystąpić do zdobywania certyfikatu „Wiślanej Szkoły”. Wisła - informacje ogólne
 
Co o Wiśle każdy Polak wiedzieć powinien?
 
  • najdłuższa rzeka Polski i zlewiska Morza Bałtyckiego (1047 km);
  • źródła: stoki Baraniej Góry (Beskid Śląski);
  • potoki źródłowe: Czarna Wisełka, wypływająca na wysokości 1107 m n.p.m. oraz Biała Wisełka;
  • 5 najdłuższych prawych dopływów (wg kolejności geograficznej): Dunajec, San, Wieprz, Narew, Drwęca;
  • 5 najdłuższych lewych dopływów (wg kolejności geograficznej): Nida, Pilica, Bzura, Brda, Wda;
  • największe miasta położone nad Wisłą (wg kolejności geograficznej): Kraków, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk;
  • deltę Wisły (Żuławy Wiślane) poniżej Gniewu utworzyły dwa główne ramiona: Leniwka (zach.) oraz Nogat (wsch.);
  • od końca XIX w. wody Wisły uchodzą do Bałtyku sztucznym przekopem w okolicach Świbna (część Gdańska).

źródło: http://www.wislanaszkola.pl/podstrona,6,O_Wisle_w_Warszawie.html (3.10.2012)

Program Ekologiczny
fot. U. Nowicka

Święto Drzewa 2013

10 października 2013 roku w naszej szkole już po raz trzeci  obchodziliśmy uroczyście Święto Drzewa.

 

O naszych działaniach w ubiegłych latach  pisała lokalna gazeta oraz wydawane przez Klub Gaja ekologiczne czasopismo.

Również w tym roku organizacją Święta Drzewa zajęła się  nasza ekologiczna klasa 2b. Przyłączyły się do nas pozostałe klasy edukacji wczesnoszkolnej.

święto drzewa

święto drzewa


Na ten dzień zaprosiliśmy pana leśnika. Tym razem opowiedział o tym , że drzewa żyją w symbiozie z grzybami. Oglądaliśmy na dużym ekranie grzyby jadalne i trujące. Dowiedzieliśmy się, że małe dzieci nie powinny jeść grzybów leśnych.


święto drzewa


święto drzewa


Mieliśmy okazję zobaczyć i dotknąć skór dzikich zwierząt żyjących w naszych lasach. Sprawiło nam to dużo radości. Pan leśniczy ciekawie opowiadał nam o tych zwierzętach.


święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa


Potem odbyły się konkursy na najoryginalniejszy strój drzewa i wiersz o drzewach. Wszystkie stroje były wspaniałe.


święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa


Wiersze recytowane przez uczniów spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.


święto drzewa


Zorganizowaliśmy wystawę prac plastycznych , ukazujących piękno drzew. Wszystkie prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym. Chcieliśmy , aby mogli je podziwiać starsi uczniowie i rodzice.


święto drzewa


Wreszcie nadszedł czas na ozdabianie drzew z boiska uśmiechniętymi buziami. Chcieliśmy pokazać starszym uczniom, jak drzewa cieszą się z tego święta.


święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa

święto drzewa


Najciekawsze było sadzenie drzew wokół szkoły. Razem posadziliśmy pięć małych drzew. Musimy teraz o nie dbać, aby pięknie wyrosły!


święto drzewa

święto drzewa


Na koniec uroczystości wyruszyliśmy poza szkołę z ulotkami informującymi mieszkańców o Święcie Drzewa oraz o obowiązku dbania i szanowania wszystkich drzew. Przyświecało nam hasło ,,Bez nich nie było by życia na Ziemi.”


święto drzewa