Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


czy smog to smok

To już czwarta edycja naszego konkursu. Jako szkoła sportowa zachęcamy wszystkich uczniów do dbania i ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Elementem naszych działań jest organizowany przez nas po raz kolejny konkurs. 

Zachęcamy szkoły z Mokotowa do przyłączenia się do nas i wspólne działania na tym polu.

Zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu!


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 oraz 4-8 szkoły podstawowej.

2. Cele konkursu:
• propagowanie ochrony środowiska naturalnego człowieka
• rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, poprzez zaznajamianie i wprowadzanie zasad segregowania ,recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych
• ochrona roślin i zwierząt zarówno dziko żyjących jak i udomowionych
• oszczędzanie wody i energii elektrycznej
• informowanie o konieczności zakładania filtrów ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska gazów i pyłów
• korzystanie z odnawialnych źródeł energii
• realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Działania szkół na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

3. Szczegóły techniczne:
W konkursie mogą brać udział uczniowie w następujących kategoriach wiekowych :
• klasa 0 i I
• klasa II
• klasy III i IV
• klasy V, VI, VII, VIII

- Uczniowie klas zero i pierwszych wykonują barwne prace plastyczne z zastosowaniu dowolnych narzędzi i technik plastycznych (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, etc.), w formacie A3.
- Uczniowie klas drugich układają hasło na temat ochrony środowiska naturalnego ozdobione elementem plastycznym, w formacie A4.
- Uczniowie klas trzecich i czwartych piszą krótki wierszyk-rymowankę zachęcający do ochrony środowiska naturalnego ozdobioną elementem plastycznym, w formacie A4.
- Uczniowie klas V, VI, VII, VIII wykonują barwne prace plastyczne w formacie A3 z zastosowaniem faktury (papier, tkanina), w połączeniu z różnymi technikami malarskimi (farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki).

Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczkę /zał. 4/

4. Po pierwszym etapie szkolnym należy wybrać do IV dzielnicowego etapu po 1 pracy z każdego oddziału (a, b, c, ..) na poziomie poszczególnych kategorii wiekowych.

5. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116 tel.22 841-66-81, fax.841-63-11
do 29 lutego 2020 roku.
Kontakt z organizatorem: Urszula Nowicka (do szkoły), mail: urszula.nowicka.eko@gmail.com

6. Oceniane będą:
• staranność i pomysłowość wykonania
• walory artystyczne i plastyczne pracy
• celność wypowiedzi
• walory edukacyjne:
 prac plastycznych /klasy 0 i 1- sze, 5-te, 6- te, 7-me , 8-me /
 załączonego hasła / klasy drugie/
 napisanego wierszyka-rymowanki / klasy 3-cie, 4- te/

7. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę kwietnia 2020 roku w naszej szkole. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień powiązana będzie z wernisażem prac ( pisemna zgoda rodziców). Na spotkanie zapraszamy w drugiej połowie kwietnia 2020 roku. O dokładnej dacie uroczystości poinformujemy Państwa na stronie naszej szkoły oraz za pośrednictwem poczty internetowej.

8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu .

9. Informacje o zwycięzcach konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej naszej szkoły w linku: PROGRAM EKOLOGICZNY w drugiej połowie kwietnia 2020 roku.


Załączniki dla szkół

Załączniki dla przedszkoli