Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


XIV obchody "Święta Drzewa" w naszej szkole


 

W tym rokunasza szkoła została uhonorowana prestiżową nagrodą Klubu Gaja. Prezes Klubu pan Jacek Bożek wręczył nam osobiście dyplom i statuetkę Czarodziejskiego Drzewa za różnorodne działania w ramach programu Święto Drzewa oraz zorganizowanie happeningu z okazji Święta Drzewa na ulicach Mokotowa.


Tego dnia ekologiczna klasa 2b przygotowała inscenizację ekologiczną o ochronie lasów. Pozostałe klasy zaprezentowały też wiersze i piosenki o lesie.W inscenizacji wystąpiły motyle, zające, ptaki, Pani Jesień oraz dzieci korzystające z uroków lasu.


Przesłaniem inscenizacji było niezaśmiecanie lasu. Z zaśmieconego lasu zwierzęta uciekają, w czystym zakładają swoje gniazda.


Dzieci śpiewały o tym, że zielony las szumi i śpiewa dla nich powitalną piosenkę. Do śpiewania przyłączyli się uczniowie z innych klas.


Małe zające i inne zwierzęta powróciły do lasu posprzątanego przez dzieci.


Pani Dyrektor bardzo ucieszyła się ze zdobytej przez uczniów nagrody.
Święto Drzewa w naszej szkole to wspaniała i pouczająca zabawa.