Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Moje Zdrowe Środowisko


REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „Moje zdrowe środowisko”

To już trzecia edycja naszego konkursu. Jako szkoła sportowa zachęcamy wszystkich uczniów do dbania i ochronę środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Elementem naszych działań jest organizowany przez nas po raz kolejny konkurs.

Zachęcamy przedszkola z Mokotowa do przyłączenia się do nas i wspólne działania na tym polu.


Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu!

1. Konkurs przeznaczony jest dla starszych grup przedszkolnych.


2. Cele konkursu:

• propagowanie ochrony środowiska naturalnego człowieka

• rozwój świadomości zdrowotnej uczniów, poprzez zaznajamianie i wprowadzanie zasad segregowania ,recyklingu i przetwarzania surowców wtórnych

• ochrona roślin i zwierząt zarówno dziko żyjących jak i udomowionych

• oszczędzanie wody i energii elektrycznej

• informowanie o konieczności zakładania filtrów ograniczających emisję szkodliwych dla środowiska gazów i pyłów

• korzystanie z odnawialnych źródeł energii

• realizacja jednego z kierunków polityki edukacyjnej państwa: Działania przedszkoli na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


3. Szczegóły techniczne:

W konkursie mogą brać udział dzieci w następujących kategoriach wiekowych :

• czterolatki

• pięciolatki

• sześciolatki

Dzieci wykonują barwne prace plastyczne z zastosowaniu dowolnych narzędzi i technik plastycznych (np. farby, kredki, wyklejanki, wydzieranki, etc.),w formacie A3. Wszystkie prace powinny być zaopatrzone w metryczkę / zał.3/


4. Po pierwszym etapie przedszkolnym należy wybrać do II dzielnicowego etapu po 2 prace z każdego oddziału na poziomie poszczególnych kategorii wiekowych.


5. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 00-765 Warszawa ul. Piaseczyńska 114/116 tel.22 841-66-81, fax.841-63-11 do 15 marca 2019 roku.

Kontakt z organizatorem: Urszula Nowicka (do szkoły), mail: urszula.nowicka.eko@gmail.com


6. Oceniane będą:

• staranność i pomysłowość wykonania

• walory artystyczne i plastyczne pracy

• walory edukacyjne: prac plastycznych


7. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 5 kwietnia 2019 roku w naszej szkole. Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień powiązana będzie z wernisażem prac (pisemna zgoda rodziców). Na spotkanie zapraszamy w kwietniu. O dokładnej dacie uroczystości poinformujemy Państwa na stronie naszej szkoły oraz za pośrednictwem poczty internetowej.


8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu.


9. Informacje o zwycięzcach konkursu zamieszczone będą 25 kwietnia 2019 na stronie internetowej naszej szkoły w linku: 

PROGRAM EKOLOGICZNY.


Załączniki