Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji dwuletniego projektu "Zawodowa droga do przyszłości" przeznaczonego dla uczniów klas drugich. Projekt z doradztwa zawodowego ma na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i zachęcenie ich do wyboru ścieżki kariery bazującej na przygotowaniu technicznym i zawodowym. 

Uczniowie skorzystali z porad doradców zawodowych oraz odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, gdzie w czterech pracowniach: cukierniczej, budowlanej, stolarskiej i mechatronicznej wykonywali różne zadania, których efekty można zobaczyć na zdjęciach. 

W przyszłym roku planowane są jeszcze wycieczki do pracodawców, kolejne zajęcia w wybranej przez uczniów pracowni zawodowej oraz warsztaty z kompetencji miękkich i konsultacje z doradcami, którzy podpowiedzą, jaką ścieżkę kariery można wybrać po gimnazjum.