Szkoła Podstawowa Sportowa

nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego w Warszawie


Działamy od 2000 roku. Nasi wolontariusze zawsze chętnie pomagają, nie liczą na nagrody i punkty. Pomagają bezinteresownie, z potrzeby serca, bo tylko taka pomoc się liczy. Są wspaniałymi, młodymi ludźmi.

Kołem opiekuje się pani Joanna Purzyńska.

Wolontariusze z Koła 8 Wspaniałych uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i poza nią. Organizowali zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci z kilku domów dziecka, przygotowali dla tych dzieci świąteczne przedstawienie, uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na pomoc dzieciom w Afryce i pomoc dla Haiti. Brali udział w koncertach charytatywnych, w konkursie recytatorskim i literackim – akcja POLA NADZIEI. 

Uczestniczyli również w szkoleniu wolontariuszy w Hospicjum dla dzieci. Co roku bierzemy udział w akcji "Góra Grosza”, akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę,” pomagamy chorym i biednym, opiekujemy się bezdomnymi zwierzętami - współpracujemy ze schroniskami w Celestynowie i Na Paluchu.


Galeria